Ubezpieczenia biur rachunkowych

Prowadzenie własnej działalności księgowo-rachunkowej obarczone jest zawsze pewnym ryzykiem popełnienia błędu lub zaniechania skutkującego wymiernymi stratami dla klienta. W tej sytuacji naprzeciw potrzebom przedsiębiorców wychodzą ubezpieczenia biur rachunkowych oraz księgowych oferowane przez multiagencję ubezpieczeniową. Stanowią one skuteczne zabezpieczenie interesów biura kiedy konieczne okaże się wypłacenie odszkodowania klientowi.

 

Ubezpieczenia księgowych i biur rachunkowych – dlaczego warto?

Nawet nieumyślne spowodowanie szkód finansowych wynikających z błędów biur księgowych oraz rachunkowych daje podstawę do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. Ubezpieczenia w naszej multiagencji mogą ochronić firmę przed niewypłacalnością ściągając obowiązek wypłaty odszkodowania. Taka forma ubezpieczenia to także sygnał dla klienta, że ma do czynienia z wiarygodnym biurem, które w razie konieczności będzie mogło pokryć szkody wynikające z jego działalności.

UBEZPIECZENIA:

PZU, Warta, Ergo Hestia, Generali, Wiener, Concordia, Compensa, Axa, AVIVA, Allianz, Tuz, Benefia, Proama, Uniqa, TUW, Interrisk, Mtu, Link 4, You Can Drive, MetLife, Interpolska, Prudential, Unum, Polisa Życie, Leadenhall, Saltus, Prevoir itp.

ODZIAŁ HORBACZEWSKIEGO:

ul. Horbaczewskiego 55A
Na przeciwko przystanku
54-130 Wrocław

ODZIAŁ ZAPOLSKIEJ:

ul. Gabrieli Zapolskiej 1
na przeciwko wejścia wydziału kom.
50-032 Wrocław

ZNAJDŹ NAS NA:

Copyright © 2018 Multiagencja Ubezpieczeniowa GDU Wrocław