RODO – Klauzula informacyjna

Wszelkie pytania, informacje i inne zagadnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę prosimy kierować drogą elektroniczną na adres iod@multi30.pl

Czym jest „RODO” dla klienta w prostych słowach.

Ustawa o ochronie danych osobowych nakazuje informować klientów w jakich celach będą gromadzone i przetwarzane jego dane osobowe. Klient też musi zostać poinformowany dokładnie jaka firma będzie w posiadaniu tych danych oraz do jakich innych firm może je przekazać i w jakich celach, wraz z podaniem danych kontaktowych. Także w tym dokumencie powinieneś poznać na jakich zasadach i w jakich celach może się z tobą kontaktować.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych przez naszą firmę są:

 • GDUBEZPIECZENIA GRZEGORZ DRUŻKOWSKI SP. Z.O.O.,
  ul. Horbaczewskiego 55A, 54 – 130 Wrocław,
  e-mail: biuro@gdubezpieczenia.pl
 • Grupa Ubezpieczeniowa Multi 30 Sp. z o.o.,
  ul. Horbaczewskiego 55A, 54 – 130 Wrocław
  e-mail: biuro@multi30.pl
 • Grupa Ubezpieczeniowa Multi 40 Sp. z o.o.,
  ul. Horbaczewskiego 55A, 54 – 130 Wrocław
  e-mail: biuro@multi40.pl

2. Inspektor danych osobowych jest:

iod@multi30.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w momencie wyrażenia zgody w celach:

 • Informowania o kończących się umowach oraz zbliżających się płatnościach
 • Kalkulacji nowych ofert w momencie kończących się umów
 • Kontaktu w celu przedstawienia ofert ubezpieczeń
 • Pomocy przy szkodach ubezpieczeniowych

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko wyłącznie zakłady ubezpieczeniowe w momencie zlecenia usługi przedstawienia oferty oraz wyrażonej zgody na wykonywanie celów wymienionych w pkt. 3:

 • Pełną listę wraz z danymi kontaktowymi, danymi adresowymi, danymi kontaktowymi ich inspektorów znajdą państwo pod adresem: https://rodo.multi30.pl

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w razie nie wyrażenia zgody:

 • nie istnieją

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • nie dłużej niż wymaga tego podstawa prawna i wyrażona zgoda na ich przetwarzanie
 • nie dłużej niż ogólny okres przedawnienia roszczeń, okres 6 lat
 • wyrażona zgoda – do czasu cofnięcia wyrażonej zgody
 • podstawa prawna, art. 70 § 1 Ordynacji – 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym.

10 . Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób – powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych Agentowi, w związku z czym ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku.

11. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie:

 • Brak konsekwencji.

12. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą przetwarzane w formie profilowania.

UBEZPIECZENIA:

PZU, Warta, Ergo Hestia, Generali, Wiener, Concordia, Compensa, Axa, AVIVA, Allianz, Tuz, Benefia, Proama, Uniqa, TUW, Interrisk, Mtu, Link 4, You Can Drive, MetLife, Interpolska, Prudential, Unum, Polisa Życie, Leadenhall, Saltus, Prevoir itp.

ODZIAŁ HORBACZEWSKIEGO:

ul. Horbaczewskiego 55A
Na przeciwko przystanku
54-130 Wrocław

ODZIAŁ ZAPOLSKIEJ:

ul. Gabrieli Zapolskiej 1
na przeciwko wejścia wydziału kom.
50-032 Wrocław

ZNAJDŹ NAS NA:

Copyright © 2018 Multiagencja Ubezpieczeniowa GDU Wrocław