RODO – Klauzula informacyjna

Wszelkie pytania, informacje i inne zagadnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę prosimy kierować drogą elektroniczną na adres iod@multi30.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych przez naszą firmę są:

 • GDUBEZPIECZENIA SP. Z O.O. S.K.,
  ul. Kwiska 5/7, 54 – 210 Wrocław,
  e-mail: biuro@gdubezpieczenia.pl
 • Grupa Ubezpieczeniowa Multi 30 Sp. z o.o.,
  ul. Kwiska 5/7, 54 – 210 Wrocław
  e-mail: biuro@multi30.pl
 • Grupa Ubezpieczeniowa Multi 40 Sp. z o.o.,
  ul. Kwiska 5/7, 54 – 210 Wrocław
  e-mail: biuro@multi40.pl

2. Inspektor danych osobowych jest:

– Jan Bieć, iod@multi30.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w momencie wyrażenia zgody w celach:

 • Informowania o kończących się umowach oraz zbliżających się płatnościach
 • Kalkulacji nowej oferty w momencie kończącej się umowy
 • Kontaktu w celu przedstawienia wyliczonej oferty
 • Pomocy przy szkodach ubezpieczeniowych

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko wyłącznie w razie wyrażonej zgody i w momencie zgodnym z celami wymienionymi w pkt. 3:

 • ALLIANZ, ALLIANZ ŻYCIE, AVIVA, AXA, COMPENSA, CONCORDIA, GENERALI, GENERALI ŻYCIE, GOTHAER, HESTIA, HESTIA ŻYCIE, INTER POLSKA, INTERRISK, LINK 4, LLOYD’S Leadenhall, MACIF, METLIFE, MTU, POLISA ŻYCIE, PREVOIR, PROAMA, PRUDENTIAL, PZU, PZU ŻYCIE, RESO (BALCIA), SKANDIA, TU EUROPA, TUW TUW, TUZ TUW, UNILINK (GEFION), UNIQA, WARTA, YOU CAN DRIVE z siedzibami w Warszawie

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w razie nie wyrażenia zgody:

 • nie istnieją

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • nie dłużej niż wymaga tego podstawa prawna i wyrażona zgoda na ich przetwarzanie
 • wyrażona zgoda – do czasu cofnięcia wyrażonej zgody
 • podstawa prawna, art. 70 § 1 Ordynacji – 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym.

10. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie:

 • Brak konsekwencji.

11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą przetwarzane w formie profilowania.

UBEZPIECZENIA:

Uniqa, Pzu, Warta, Tuz, Ergo Hestia, Generali, Gothaer, Concordia, Compensa, Axa, Allianz, Benefia, Proama, Tuw, Interrisk, Mtu, Link 4 itp.

ODZIAŁ KWISKA:

ul. Kwiska 5/7
Parter pokój 1
54-210 Wrocław

ODZIAŁ ZAPOLSKIEJ:

ul. Gabrieli Zapolskiej 1
na przeciwko wejścia wydziału kom.
50-032 Wrocław

ZNAJDŹ NAS NA:

Copyright © 2018 Multiagencja Ubezpieczeniowa GDU Wrocław