O NAS

Uprawnienia do sprzedaży ubezpieczeń otrzymaliśmy w styczniu 2001 i w tym samym roku została założona działalność gospodarcza. Od tego momentu systematycznie doskonaliliśmy swoje kompetencje poprzez studia oraz niejdnokrotnie płatne szkolenia.

Wysokie wyniki sprzedażowe w 2002 i 2003 roku pozwoliły nam przekształcić się z formy agencji wyłącznej na multiagencyjną. W 2004 roku zawieraliśmy 120 polis na miesiąc. Obecnie obsługujemy ponad 2,5 tysiąca osób miesięcznie i osiągamy stały wzrost sprzedaży na poziomie 30% rok po roku.

Jesteśmy jedną z największych Multiagencji
Ubezpieczeniowych na Dolnym Śląsku.

Obsługujemy ponad 35 tys.
klientów rocznie.

W 2011 przekroczyliśmy 1 mln złotych
przypisu miesięcznego.

UBEZPIECZENIA:

PZU, Warta, Ergo Hestia, Generali, Wiener, Concordia, Compensa, Axa, AVIVA, Allianz, Tuz, Benefia, Proama, Uniqa, TUW, Interrisk, Mtu, Link 4, You Can Drive, MetLife, Interpolska, Prudential, Unum, Polisa Życie, Leadenhall, Saltus, Prevoir itp.

ODZIAŁ HORBACZEWSKIEGO:

ul. Horbaczewskiego 55A
Na przeciwko przystanku
54-130 Wrocław

ODZIAŁ ZAPOLSKIEJ:

ul. Gabrieli Zapolskiej 1
na przeciwko wejścia wydziału kom.
50-032 Wrocław

ZNAJDŹ NAS NA:

Copyright © 2018 Multiagencja Ubezpieczeniowa GDU Wrocław