Ubezpieczenia transportowe CARGO

Firmy zarabiające na przewozach czy eksporterzy towarów powinni rozważyć możliwość skorzystania z tak zwanego ubezpieczenia transportu czyli cargo. Różne zdarzenia losowe takie jak klęski żywiołowe czy kradzież mogą spowodować straty dla przewoźnika gdyż to on najczęściej ponosi odpowiedzialność za towar podczas transportu. W przypadku kiedy nasz transport jest objęty takim ubezpieczeniem nie musimy martwić się ewentualnymi stratami wynikającymi z utraty bądź zniszczenia ładunku.

 

Ubezpieczenia cargo i transportu – spokojna głowa przewoźnika

Multiagencja ubezpieczeniowa GDU Wrocław rozumie potrzeby firm przewozowych, eksporterów i importerów dlatego oferuje szeroki wachlarz opcji jakich celem jest dopasowanie najkorzystniejszego ubezpieczenia transportu cargo. Można zatem ubezpieczyć ładunek kompleksowo a także od poszczególnych zdarzeń losowych. Wszystko zależy od preferencji ubezpieczającego i od charakteru przewozów. Zawsze dobieramy ubezpieczenia tak aby w jak najpełniejszy sposób zabezpieczały mienie przy czym nadal były opłacalne ekonomicznie. Do tego celu służy porównanie kilkunastu ofert różnych ubezpieczycieli.

UBEZPIECZENIA:

PZU, Warta, Ergo Hestia, Generali, Wiener, Concordia, Compensa, Axa, AVIVA, Allianz, Tuz, Benefia, Proama, Uniqa, TUW, Interrisk, Mtu, Link 4, You Can Drive, MetLife, Interpolska, Prudential, Unum, Polisa Życie, Leadenhall, Saltus, Prevoir itp.

ODZIAŁ HORBACZEWSKIEGO:

ul. Horbaczewskiego 55A
Na przeciwko przystanku
54-130 Wrocław

ODZIAŁ ZAPOLSKIEJ:

ul. Gabrieli Zapolskiej 1
na przeciwko wejścia wydziału kom.
50-032 Wrocław

ZNAJDŹ NAS NA:

Copyright © 2018 Multiagencja Ubezpieczeniowa GDU Wrocław