Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe to narzędzie służące do zabezpieczania różnego rodzaju zobowiązań. Co mogą one dać inwestorowi? Przede wszystkim finansowe zabezpieczenie transakcji, które nie wymaga już zamrażania gotówki. W rzeczywistości gwarancje ubezpieczeniowe dają szerokie możliwości zastosowania m.in. w przypadku nie wywiązywania się z rękojmi albo chęci przystąpienia do przetargów (wadium).

W ramach naszej działalności GDU Wrocław oferujemy klientom możliwość wykupienia gwarancji ubezpieczeniowej. Zapewnia ona możliwość swobodnego działania finansowego. Dzięki gwarancjom ubezpieczeniowym osoba, z którą zawieramy umowę, ma pewność, że w razie sytuacji niewypłacalności otrzyma od ubezpieczyciela stosowną rekompensatę.

Gwarancje ubezpieczeniowe są stosowane powszechnie w różnorodnych sytuacjach. Do najpopularniejszych rodzajów gwarancji należą:

  • Ubezpieczeniowe gwarancje zapłaty – wykorzystywane powszechnie przez osoby biorące udział w przetargach;
  • Ubezpieczenia gwarancji należytego wykonania kontraktu – zabezpiecza przed kosztami ewentualnych błędów w wykonaniu;
  • Ubezpieczeniowa gwarancja usunięcia wad lub usterek – nakłada obowiązek wypłaty pieniędzy na rzecz beneficjenta, w przypadku gdy usterki nie zostaną naprawione w wyznaczonym czasie;
  • Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty należności celnych – zabezpieczenie kosztów długów celnych;
  • Ubezpieczeniowa gwarancja zwrotu zaliczki – gwarancja zwrotu zaliczki, jeżeli inwestycja nie zostanie zrealizowana w wyznaczonym czasie.

Gwarancje ubezpieczeniowe w GDU Wrocław

Zapraszamy do korzystania z gwarancji ubezpieczeniowych. Jeżeli jesteś zainteresowany większą ilością informacji, to zapraszamy do odwiedzenia naszego biura, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wątpliwości. Zapraszamy do Multiagencji GDU Wrocław.

UBEZPIECZENIA:

Uniqa, Pzu, Warta, Tuz, Ergo Hestia, Generali, Gothaer, Concordia, Compensa, Axa, Allianz, Benefia, Proama, Tuw, Interrisk, Mtu, Link 4 itp.

ODZIAŁ KWISKA:

ul. Kwiska 5/7
Parter pokój 1
54-210 Wrocław

ul. Gabrieli Zapolskiej 1
na przeciwko wejścia wydziału kom.
50-032 Wrocław

ZNAJDŹ NAS NA:

Copyright © 2018 Multiagencja Ubezpieczeniowa GDU Wrocław